1. consultanta_financiar_contabila Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune;
  2. Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;  
  3. Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii; 
  4. Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  5. Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;
  6. Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;
  7. Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc.;
  8. Informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale;
  9. Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export;
  10. Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.