evidenta_contabila_completaSintetică şi analitică pentru societăţi comerciale mici şi mijlocii din orice domeniu de activitate economică finalizate prin întocmirea si depunerea raportarilor lunare, trimestriale si anuale obligatorii si conforme legislatiei în vigoare; asigurarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca(inregistrarea firmei, intocmirea statelor de salarii, incheierea de noi contracte de munca etc.)